• سفید کنندگی فوری
  • تا 8 درجه سفید تر
  • لکه بر فعال
  • تقویت دندان،
  • کارآمدی و بی ضرر بودن اثبات شده محصول
کیت حرفه ای سفید کننده دندان برای ایجاد نتایج فوری

گستره محصول

iWhite Instant

استفاده از این محصول برای سفید کردن دندانها در منزل بسیار ساده است. این محصول از ۱۰ غالب منعطف نازک ساخته شده تا در خصوص حداکثر کارائی و راحتی آن اطمینان حاصل شود.

› بیشتر