• سفید کنندگی فوری
  • تا ٨ درجه سفید ترکردن دندان ها
  • لکه بر فعال
  • تقویت کننده دندان
  • کارآمد و بی ضرر
کیت حرفه ای سفید کننده دندان برای ایجاد نتایج فوری

نتایج تایید شده

نتایج و اثرات تایید شده

برای بررسی اثرات آی وایت، یک مطالعه بالینی در مطب یکی از پزشکان متخصص، انجام شده است. وی در گذشته رئیس آکادمی دندانسازی بلژیک و عضو چندین آکادمی زیبایی تحقیقاتی بوده و بیش از ۲۰ سال در انجام امور سفید کردن دندان فعالیت داشته است. نتایج حاصل از این تحقیق در خصوص سفید کنندگی محصول آی وایت  به طور متوسط ٤ و ٨ درجه روشن تر کردن دندانها بوده است حال آنکه در برخی از بیماران پس از ۲۰ دقیقه اول درمان، این عدد به ٨ رسیده است .

 

بهبود لکه درصد بیماران
٠ ١٠
١ ٠
٢ ٠
٣ ١٥
٤ ٤٠
٥ ٥
٦ ١٠
٧ ١٠
٨ ١٠
٠
جدول ١: توزیع بهبود لکه ها  

۱۰۰ در صد بی ضرر

هیچ یک از بیماران پس از درمان دچار مشکلات لثه و حساسیت نشده و کاملا راضی بودند.

 

سوال پاسخ (T1 (n
آیا بیماران دچار آفت دهان شده اند؟ خیر
بله
٢٠
٠
آیا بیماران در بافتهای نرم، نقاط سفیدی را مشاهده کرده اند؟ خیر
بله
٢٠
٠
آیا در دندان خود دچار حساسیت شده اید؟ خیر
بله
٢٠
٠

جدول ۲ : توزیع قابل قبول بودن داده ها

 

آزمایش بالینی

تصاویر مربوط به نحوه انجام آزمایش بالینی در مطب دندان پزشکی

 

Vita Classical shadeguide

۱ - این تصویر با Vita Classical shadeguide برای تعیین رنگ دندان و پیش از مرحله درمانی گرفته شده است.

 

Tray placement

۲ - قالب در دهان جایگزینی شده است .

 

Colour was determined

۳ - رنگ دندان پس از درمان به کمک vita classic shadeguide تعیین شده است.

این راهنمای رنگی شامل ۱٦ درجه رنگی است ، که از رنگ تیره تا روشن در ۴ گروه طبقه بندی شده اند و یک واژگان جهانی برای رنگ دندان ارائه می دهد. جایگاه shad guide به شرح زیر است: B , A1, B2 , D2 , A2 , C1, C2, D4 , A3 ,D3 , B3 , A315 , B4 , C3 , C4 , A4 و در نهایت رنگهای سفید کننده( OM1 , OM2 , OM3 ) به B1 ابتدایی اضافه شده اند.

 

مثالها

مثالهایی از نتایج آزمایش

Before treatment

پیش از درمان

After treatment

پس از درمان

Before treatment

پیش از درمان

After treatment

پس از درمان

Before treatment

پیش از درمان

After treatment

پس از درمان

Before treatment

پیش از درمان

After treatment

پس از درمان

Before treatment

پیش از درمان

After treatment

پس از درمان